top of page

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser 

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Camilla Wett Coaching og andre hjemmesider, der administreres af Camilla Wett Coaching. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Camilla Wett Coaching påtager sig.  


Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Camilla Wett Coaching. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. 


Camilla Wett Coaching kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Camilla Wett Coaching slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside eller køb af vores produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.  


Generelle oplysninger 

Camilla Wett Coaching

CVR: 41 80 98 84

Duevej 48, 4. Tv
2000 Frederiksberg

E-mail: info@camillawett.com

Tlf. nr.: 22 43 95 15

Camilla Wett Coaching er formidler og leverandør af coaching serviceydelser. Camilla Wett Coaching faciliterer rådgivning og coachingsessioner leveret af vores kompetente medarbejdere.


Priser og betaling 

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende vare. Alle priser er inklusiv moms og angives i DKK.  


Camilla Wett Coaching kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris. Camilla Wett Coaching kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.  

Alle ordrer tillægges fragtomkostninger. Ved bestilling kan du se den endelig pris, hvilket er inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger. 


Hos Camilla Wett Coaching kan der betales via kortbetaling, bankoverførsel og MobilePay. Camilla Wett Coaching trækker først beløbet, når ordren er sendt.  


Fortrolighed

Hos Camilla Wett Coaching mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Vi ønsker ligeledes at enhver form for materiale der måtte blive overleveret til dig, herunder, skriftligt materiale, videomateriale eller lydmateriale, ikke videregives og holdes fortroligt og utilgængeligt over for uvedkommende der ikke deltager i forløb hos Camilla Wett Coaching.


Ansvar
Camilla Wett Coaching er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Camilla Wett Coaching kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil.

Produktansvar
For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:

  • Camilla Wett Coaching er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Camilla Wett Coaching eller andre, som Camilla Wett Coaching har ansvaret for.


  • Camilla Wett Coaching er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Camilla Wett Coaching og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.


Levering 
Leverancen af serviceydelsen vil ske på det aftalte tidspunkt eller inden for rimelig tid, efter modtagelsen af ordren.

Hvis leverancen er forsinket, vil vi Camilla Wett Coaching underrette kunden herom pr. e-mail.  

  

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 


Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har købt ydelsen.


Du skal derfor inden for 14 dage fra bestillingen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal gives ved mail på: info@camillawett.com


Fortrydelsesretten på 14 dage gælder ikke i det tilfælde at en coaching-session afholdes tidligere end 15 dage fra bestillingstidspunktet. I dette tilfælde vil du skulle give dit samtykke til at vi iværksætter leveringen af ydelsen, forinden fortrydelsesrettens ophør og at du hermed fraskriver dig fortrydelsesretten hertil.


Ved fortrydelse af længerevarende forløb gælder samme betingelser som ved enkelt sessioner. I tilfælde af, at forløbet påbegyndes tidligere end 15 dage fra bestillingstidspunktet, skal der gives samtykke til at vi iværksætter leveringen af ydelsen, forinden fortrydelsesrettens ophør og at du hermed fraskriver dig fortrydelsesretten hertil.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb inden for fortrydelsesfristen får du det fulde beløb tilbage. Det gælder dog ikke i følgende tilfælde:

  • Når leveringen af ydelsen er udført, forinden fortrydelsesrettens ophør,

  • Når levering af ydelsen er påbegyndt forinden fortrydelsesrettens ophør,

  • Når en session aflyses, under 24 timer forinden afholdelse af sessionen.


Vi refunderer din betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

  

Persondatapolitik 

For at du kan indgå en aftale med os og handle på www.camillawett.com har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, Telefon, E-mail og Betalingsoplysninger.


Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik. 


Lovvalg og værneting 

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Camilla Wett Coaching, samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten på Frederiksberg.


Klageadgang  

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@camillawett.com

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning; 


Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

Viborg 8800 


Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk  


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse 

info@camillawett.com.

bottom of page